Åkeri sedan 1941

Vi utför transporter lokalt och nationellt.

Vi har fordon i olika storlekar för att tillgodose olika behov. Större lastbilar för tyngre pallgods samt släpvagnar för det riktigt stora godset. Även någon enstaka budbilstransport kan utföras.

Vi är starkt engagerade i trafiksäkerhetsfrågor och har en skriftlig trafiksäkerhetspolicy framtagen.

Vi medverkar till utbildning av yrkesförare genom att tillhandahålla praktikplatser åt både grundskolan, gymnasieskolan och vuxenskolan.

Sedan 1 oktober 2019 är Närkefrakt vår största uppdragsgivare.

Företagsledning

Liselotte Eriksson Dahl

Tel. 019-6118249

Mobil. 070-3495511

liselotte@evetransport.se

Lena Eriksson

Tel. 019-6118249

Mobil. 070-3495513

lena@evetransport.se